“ઘોડીનાં સહારે ચાલતો જીવનસાથી સાથે કેટલું ચાલશે ?”

અફસોસ અને અભિમાન મિશ્રિત આંસુથી તરબતર આંખો સામે એને ગુંડાઓથી બચાવવા જતાં પુલ પરથી નદીનાં ખાલી પટ પર પટકાયેલો અભિષેક છવાયો.

પિયરની શેરી વટાવતા એક ડૂમો ભરાઇ આવ્યો. સંતાકૂકડી,એનઘેન,પકડાપકડી ઓઝલ થઈ રહ્યા હતા.

“તારું અંજળ ખૂટ્યું.” પપ્પા બોલ્યા હતા.

પણ આજે ઇજ્જત બચાવનાર જીત્યો.

રેખા ઘરઘર રમવા ચાલી.

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s