મયુરીની કચકચ આજે પણ ચાલુ જ હતી.ઈશાન પાસે એનાં સવાલોનાં જવાબ પણ કયાં હતા! “વીક એન્ડ એટલે આપણું ઘર અનાથાશ્રમ બની જાય. હું જોબ નથી કરતી એનો અર્થ તમે એ કરો છો કે મને વેકેશન કે આરામ ન જોઈએ?” મળતાવડા ઈશાનને પણ સમજ પડતી હતી કે હવે એક નાનકડું વેકેશન પોતે લેવું જોઈશે. બધા મિત્રદંપતીઓનાં બાળકો માટે  આ ઘર એટલે મોકળાશ હતી.

“હું તો તમારી સાથે વેકેશનમાં પણ આવીશ” ખુશ્બુ બીજા બાળકો સામે કયારેક જીદ્દી પણ લાગતી. કોઈનાં ઘરે તો એ જશે જ નહી એ ખાતરી હતી. અંતે મયુરીની સખી શીલા એના પતિ સાથે રહેવા આવે એવી યોજના પછી બંને ખુશીથી વેકેશન માટે નીકળી શક્યા. ‘એ અંકલ મને નથી ગમતા’ની રોકકળ તો નાટકનાં નામે કયાંય દબાઈ ગઈ હતી.

અચાનક થયેલી વાવાઝોડાની આગાહીએ વેકેશન સંકોરી નાખ્યું. મયુરી આખા રસ્તે નારાજ રહી. પહોંચતા જ ભટકાતા દરવાજા જોઈ બંનેનાં એક આશંકા ઘેરી વળી. ઇશાન દોડી ગયો.

ઈશાન રુમની બહાર આવ્યો ત્યારે આઘાતથી ગાંડા જેવો થઈ ગયેલો.. સ્તબ્ધ મયુરી અને જોબ પરથી આવેલ શીલા પોક મૂકીને રડી પડ્યા. દગો તો બેય સાથે થયો હતો ને… એકની છઠ્ઠી ઈન્દ્રીયે કર્યો તો બીજીનાં પતિ પરનાં અતિ ભરોસાએ!

ફકત અઠવાડિયામાં છાપા અને ન્યુઝ ચેનલોએ ન્યાયતંત્રની ઝડપી કામગીરીને બીરદાવી અને ખુશ્બુની ઉદાસ ખુશ્બુ આખા ઘરમાં ફરી વળી.

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s