છેલ્લા બે પ્રહર જાણે પ્રહાર હતા.

સાંજે ઓરડીમાં આવેલા એ શખ્સને ગુસ્સાથી પીંખી નાખ્યો હતો. વીસ હજારની વસુલી રોજ ગડદાપાટુનો મૂઢમાર બની અંગઅંગ પર ચકામું બનશે? અડધી રાતે હિબકા ખાતી કુંજલને ગરમ સ્પર્શે જગાડી હતી. હબકી ગયેલી કુંજલ નિદ્રાનો ડોળ ઓઢી પડી રહી. હળદરની વાસ નાકમાં ઘુસી ગઈ. “મુઝે માફ કરના મેરી બચ્ચી.પર અબ કિસ્મત કે આગે ઝૂક જા” અને મૌસીનું ઘ્રુસકું… કાનો પર વિશ્વાસ તો ન બેઠો.

કળ તો શું વળે પણ એ ઘટના પછી ચેતનાએ કહેલા શબ્દો મનમાં વીંઝાઈ રહ્યા હતા. “કોઈને ચહેરો નથી કુંતલ, મહોરાં પાછળ બધે સૂનકાર જ હોય છે.”

કુંતલનાં મનમાં કુતુહલે ઉછળો માર્યો .

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s